ติดต่อเรา

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

565 ซ.รามคำแหง 39(เทพลีลา) ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์: 02-718-5460
โทรสาร: 02-718-54612

Thailand Development Research Institute (TDRI)

565 Ramkhamhaeng 39(Thepleela) Wangthonglang Bangkok Thailand 10310
Tel. 02-718-5460
Fax. 02-718-5461-2