รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

TITLE  : รายงานแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร.
PUBLICATION  : กรุงเทพฯ : สำนักฯ, 2555.
PHYSICAL DESC  : 519 หน้า : ภาพประกอบ.
CORPORATE BODY  : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี.
SUBJECT  : การบริหารรัฐกิจ–ไทย/ รัฐบาล–ไทย/ คณะรัฐมนตรี–ไทย/ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, 2510-  / ผลงานรัฐบาล–ไทย/ นโยบายของรัฐ–ไทย
CALL NO  : การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
Download