พรเพ็ญ วิจักษณ์ประเสริฐ

Positionนักวิจัยอาวุโส
Emailtan@tdri.or.th
Tel02-718-5460 ต่อ 421
Research FieldsNatural Resource and Environment Management