Calendar of Events

« Back to Events

เสวนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ ร่างพ.ร.บ.กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ: เดินหน้าอย่างไรให้ถูกทาง โปร่งใส และเป็นประชาธิปไตย

Start:
18 April 2013
Venue:
ห้องประชุมชั้น 2 ทีดีอาร์ไอ
Address:
Google Map
565 Ramkhamaeng 39, Bangkok, Thailand, 10310

เสวนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ

ร่างพ.ร.บ.กู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ: เดินหน้าอย่างไรให้ถูกทาง โปร่งใส และเป็นประชาธิปไตย

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 13.30-16.00 น.
ห้องประชุมชั้น 2 ทีดีอาร์ไอ

ประเด็นเสวนา

  • ประเมินภาพรวมการลงทุนของประเทศด้านต่าง ๆ และความจำเป็นในการพัฒนาประเทศด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง
  • ผลกระทบต่อการคลังของประเทศ
  • ประเมินความเหมาะสมและแนวทางดำเนินการของโครงการลงทุนย่อย
  • ความเป็นประชาธิปไตยของร่าง พ.ร.บ.
  • ทางเลือกอื่นในการดำเนินการ
  • ข้อเสนอแนะเพื่อเดินหน้าโครงการลงทุนตามร่าง พ.ร.บ.

ผู้นำเสนอ

ดร. สมชัย จิตสุชน                ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ

ดร. สุเมธ องกิตติกุล             นักวิชาการทีดีอาร์ไอ

ผู้วิจารณ์

ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ       ประธานกรรมการบริษัท มาเก็ตเมทริกซ์ เอเชีย จำกัด 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่ events@tdri.or.th ภายในวันที่ 17 เมษายน 2556

Poster-18042013-2

iCal Import + Google Calendar