Calendar of Events

« Back to Events

เสวนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ “ติดตามร่างกฎหมายประกันสังคม”

Start:
5 April 2013 9:30 am
End:
5 April 2013 12:00 pm
Venue:
ห้องประชุมชั้น 2 ทีดีอาร์ไอ
Address:
Google Map
565 Ramkhamaeng 39, Bangkok, Thailand, 10310

ขอเชิญร่วมงานเสวนาสาธารณะทีดีอาร์ไอ “ติดตามร่างกฎหมายประกันสังคม” ภายใต้โครงการวิจัย “โครงการวิเคราะห์และติดตามร่างกฎหมาย”

จัดโดย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า

วัน/เวลา: วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 09.30 – 12.00 น.

สถานที่: ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

กำหนดการ

09.30 – 10.00 น.     ลงทะเบียน

10.00 – 10.10 น.     กล่าวเปิดการเสวนา  โดย  ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์  ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

10.10 – 10.20 น.       นำเสนอบทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม โดย  คุณวีระพงษ์ ประภา นักวิจัยทีดีอาร์ไอ

10.20 – 12.00 น.      เสวนาสาธารณะ “ติดตามร่างกฎหมายประกันสังคม”    ผู้ร่วมอภิปราย:      

                                     ดร. อารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

                                     คุณเรวัต อารีรอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   พรรคประชาธิปัตย์  (อยู่ระหว่างการติดต่อ)

                                     คุณสุนี ไชยรส รองประธานกรรมการปฎิรูปกฎหมาย

                                     คุณวิไลวรรณ แซ่เตีย รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

                                     ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านประกันสังคม ทีดีอาร์ไอ

                                     ผู้ดำเนินการอภิปราย: วีระพงษ์ ประภา นักวิจัยทีดีอาร์ไอ

ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีได้ที่ events@tdri.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 3 เมษายนนี้

ดาวน์โหลดกำหนดการ ที่นี่

poster-public seminar-v2

iCal Import + Google Calendar