multi

มัลติมีเดีย

thumb-9

ทีดีอาร์ไอในข่าว

แผ่นดินไทยใสสะอาด: สื่อสารต้านคอร์รัปชันผ่านสมการ และบอร์ดเกม

Money channel: เจาะประเด็น “ยุทธศาสตร์ชาติการค้า”

Voice TV: TDRI แนะรัฐแก้ลดอุบัติเหตุ บังคับใช้แต่ กม.ไม่น่าจะมาถูกทาง

ปาฐกถาไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 4 โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

กระแสเศรษฐกิจ: Big data กับการปฏิวัติข้อมูล เพื่อฟิ้นเศรษฐกิจ กับ ณัชพล ประดิษฐเพชรา

คนเคาะข่าว: ความเข้าใจเรื่อง VAT กับ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง

สำนึกสนทนา: Big data กับการตรวจทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความป็นธรรมในสังคม กับ ณัชพล ประดิษฐเพชรา

ธรรมชาติมหานคร: ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง ใครได้…ใครเสีย…

ฮาร์ดคอร์ข่าว: สำรวจตลาดแรงงานไทย

ฮาร์ดคอร์ข่าว: ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ และสังคมไทย

thumb-10

สถานีทีดีอาร์ไอ

New Development Model “โมเดลใหม่การพัฒนาเศรษฐกิจไทย”

สถานีทีดีอาร์ไอ: มาตรฐานกฎหมายไทยอยู่ที่ไหน?

สถานีทีดีอาร์ไอ: แก้วิกฤตแล้งอย่างยั่งยืน ด้วยการกระจายอำนาจจัดการน้ำ

สถานีทีดีอาร์ไอ: แนวทางใหม่ในการประหยัดพลังงานภาคครัวเรือน กับ กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์

สถานีทีดีอาร์ไอ: อุบัติเหตุนักปั่นบนถนนไทยซ้ำซาก ไม่ใช่เรื่องยากหากจะถอดมาเป็นบทเรียน กับ สุเมธ องกิตติกุล

สถานีทีดีอาร์ไอ: ความท้าทายแรงงานภาคการท่องเที่ยวของไทยในยุค AEC กับ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

สถานีทีดีอาร์ไอ: มองแนวโน้มสถานการณ์ความเหลื่อมล้ําของไทย

สถานีทีดีอาร์ไอ: กางแผนคมนาคมทางรางของไทย กับ สุเมธ องกิตติกุล

เทปบันทึกภาพการสัมมนาวิชาการประจำปี 2557

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2557: เปิดการสัมมนา

เวทีความคิด 96.5 MHz

ความท้าทายเศรษฐกิจไทย – ตลาดอาเซียนในปี 2560 กับ กิริฎา เภาพิจิตร

จัดระเบียบรถตู้ ครบ 1 เดือน คืบหน้า-ลงตัวแล้วหรือยัง? กับ สุเมธ องกิตติกุล

แจกเงินผู้มีรายได้น้อย กระตุ้นเศรษฐกิจได้ แต่ไม่ลดเหลื่อมล้ำ จริงหรือ? กับ สมชัย จิตสุชน

การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำไม่เท่ากันทั่วประเทศ กับ ยงยุทธ แฉล้มวงษ์

4 เรื่องที่น่าจับตา จากนโยบาย โดนัลด์ จอห์น ทรัมป์ กับ ณัชพล ประดิษฐเพชรา

ขยายศักยภาพการค้าการลงทุนอาเซียน – กรณีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กับ วิศาล บุปผเวส

ศาสตร์พระราชากับการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน กับ สมชัย จิตสุชน

เกษตรกรไทยถึงเวลาปรับตัวเข้าสู่ e-commerce? กับ กัมพล ปั้นตะกั่ว

การเปิดเสรีภาคบริการให้ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจในไทย กับ ฉัตร คำแสง

การช่วยเหลือทางการเงินและด้านเทคนิค (วิชาการ) แก่ประเทศใน CLMV อาเซียน กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: ป่าหาย 37 ล้านไร่ ปลูกคืนได้ 11%

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: ทุเรียนไทยมีมากกว่า 500 สายพันธุ์

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: มหาวิทยาลัยไทยยังไกล 100 อันดับแรก

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: แพ้ความหวาน ไทยส่งออกน้ำตาลที่ 2

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: หนี้เกษตรกรมากกว่ารายได้ 25.5 เท่า

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: รัฐเก็บภาษีที่ดินรกร้างสูงสุด5%

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: 8 ปี ปะการังชายฝั่งทะเลไทยตาย 30%

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: ไทยพลาดแชมป์ส่งออกข้าวระดับโลก

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: ไทยแชมป์ผลิตรถยนต์ในอาเซียน

เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร: คนทำชายฝั่งถูกกัดเซาะ 830 กม.