Screen Shot 2555-10-14 at 6.56.19 PM

คม ชัด ลึก: ทีดีอาร์ไอ ยุค 3G กับ สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

วันที่2012-10-09
รายการโทรทัศน์คมชัดลึก

เบรคที่ 1/3

เบรคที่ 2/3

เบรคที่ 3/3