Banner_Educhang

ตอบโจทย์: ยุบรวมโรงเรียน แก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย? กับ ศุภณัฎฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์

วันที่2013-05-14
รายการโทรทัศน์ตอบโจทย์

ออกอากาศ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556