VE-banner-09

คิดยกกำลังสอง: ครูอาชีวะดี…มีชัยไปกว่าครึ่ง

วันที่2016-09-12
รายการโทรทัศน์คิดยกกำลังสอง

การแก้ปัญหาอาชีวะให้ตรงจุดนอกจากปรับภาพลักษณ์เพื่อดึงดูดให้เยาวชนรุ่นใหม่เข้าเรียนแล้ว ยังรวมถึงการยกระดับคุณภาพครูด้วย ขณะนี้ครูอาชีวะ 4 คนต้องดูแลนักเรียนมากถึง 100 คน และจำนวนครูกว่า 40 % เป็นครูอัตรจ้างและพนักงานราชการจึงได้รับเงินเดือนน้อยกว่าที่ควร ไม่มีการสอบก่อนออกใบอนุญาต นอกจากนี้หลักสูตรที่ครูอาชีวะจบเน้นการเรียนให้ห้องเรียน ทำให้ขาดทักษะช่าง ไม่มีประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการ ส่งผลนักเรียนขาดมาตรฐานตามที่นายจ้างต้องการ

ติดตามแนวทางการวิเคราะห์ปัญหาครูอาชีวะและข้อเสนอต่อการพัฒนาการสอนสายอาชีวะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในคิดยกกำลังสอง ตอน “ครูอาชีวะดี…มีชัยไปกว่าครึ่ง” ออกอากาศ เมื่อ 12 กันยายน 2559

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

This slideshow requires JavaScript.