Banner

คิดยกกำลังสอง: บอตสวานา…เพชรแห่งกาฬทวีป

วันที่2017-04-03
รายการโทรทัศน์คิดยกกำลังสอง

บอตสวานา ประเทศรวยทรัพยากรเพชร ที่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันมหาศาล แต่ทำไม บอตสวานา จึงกลายเป็นประเทศต้นแบบที่ดีในเรื่องความโปร่งใส
และการปราบทุจริตที่ไทยควรเรียนรู้

ติดตามในคิดยกกำลังสอง ตอน บอตสวานา…เพชรแห่งกาฬทวีป ออกอากาศเมื่อ 3 เมษายน 2560 ทางไทยพีบีเอส

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

This slideshow requires JavaScript.