Banner

คิดยกกำลังสอง: แก้ปัญหาผลิตภาพต่ำ…เกษตรแม่นยำช่วยได้

วันที่2017-04-17
รายการโทรทัศน์คิดยกกำลังสอง

ดร.สมเกียรติ วิเคราะห์ปัญหารุมเร้าเกษตรกรไทย และเปิดตัวอย่างแนวทางรับมือที่น่าสนใจ ที่มาพร้อมการพัฒนายกระดับผลิตภาพภาคเกษตรไทย  ในคิดยกกำลังสอง ตอน แก้ปัญหาผลิตภาพต่ำ…เกษตรแม่นยำช่วยได้

ออกอากาศเมื่อ 17 เมษายน 2560 ทางไทยพีบีเอส

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

This slideshow requires JavaScript.