193_jobDATA-08

คิดยกกำลังสอง: Big data ปรับมหาวิทยาลัย…ให้ทันตลาดแรงงาน

วันที่2017-04-24
รายการโทรทัศน์คิดยกกำลังสอง

ประเทศไทยมีผู้จบอาชีวะ – ป.ตรี สายวิทย์ มากถึง 3 ใน 4 ที่ทำงานไม่ตรงสาย สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่ง เพราะ มหาวิทยาลัยไทยไม่รู้ความต้องการแท้จริงของตลาดแรงงานในขณะที่ปัจจุบัน มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นที่ยังขาดผู้มีทักษะอยู่จำนวนมาก ดังนั้น วิธีการสำรวจความต้องการของนายจ้าง ด้วยวิธีการสอบถามแบบเดิมๆ จึงไม่ตอบโจทย์การพัฒนาทักษะแรงงานอีกต่อไป

ติดตามการวิเคราะห์และข้อเสนอนำ Big data มาพัฒนาตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ใน คิดยกกำลังสอง ตอน Big data ปรับมหาวิทยาลัย…ให้ทันตลาดแรงงาน ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 24 เมษายน 2560

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

This slideshow requires JavaScript.