195-banner

คิดยกกำลังสอง: เพิ่มโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง…อย่างง่ายๆ

วันที่2017-05-08
รายการโทรทัศน์คิดยกกำลังสอง

‘เปิดเผยข้อมูล’ เพียงอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงต่อ ความโปร่งใสในระบบ ‘จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ’ ทีดีอาร์ไอ พบว่า โครงการก่อสร้างภาครัฐในหลายจังหวัด มีผู้รับเหมา 5 รายใหญ่ได้โครงการไปเกือบ 80-90 เปอร์เซ็นต์ หมายความว่าการแข่งขันน่าจะยังมีไม่เพียงพอ

เพื่อวิเคราะห์สาเหตุของการมีผู้แข่งน้อยราย คิดยกกำลังสองตอนล่าสุด ชวนตั้งคำถามต่อกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ทำกันมา ตั้งแต่ระยะเวลาในการวิจารณ์ร่าง TOR ไปจนถึง การเคาะราคา

พร้อมข้อเสนอที่จะช่วยให้การจัดซื้อจัดจ้างทั้งระบบมีความโปร่งใสและประหยัดงบประมาณยิ่งขึ้น ติดตามในในคิดยกกำลังสอง ตอน เพิ่มโปร่งใสจัดซื้อจัดจ้าง…อย่างง่ายๆ ออกอากาศทางไทยพีบีเอสเมื่อ 8 พ.ค. 2560