priority

การเพิ่มผลิตภาพและการสร้างนวัตกรรม

E-gov-09

คิดยกกำลังสอง: จาก “รัฐบาลดิจิทัล”.. สู่ “พลเมืองดิจิทัล”

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ
ตีพิมพ์: 2016-08-22
Think_Template

คิดยกกำลังสอง: ทักษะ…วิ่งแข่งกับเทคโนโลยี

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ
ตีพิมพ์: 2016-06-06
Thumb151_DigitalEcon-copy

คิดยกกำลังสอง: เมื่อธุรกิจดิจิทัล…ปั่นป่วนโลก

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ
ตีพิมพ์: 2016-05-30
thumb-bike-app

ปิด Grab Bike – UberMOTO ปล่อย GoBike ป่วน ‘เศรษฐกิจดิจิทัล’

ผู้เขียน: ฉัตร คำแสง
ตีพิมพ์: 2016-05-25

คิดยกกำลังสอง: รับเหมาก่อสร้าง…อย่างดิจิทัล

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ
ตีพิมพ์: 2015-10-12

คิดยกกำลังสอง: แก้ปัญหาแท็กซี่…ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ
ตีพิมพ์: 2015-10-05

คิดยกกำลังสอง: เศรษฐกิจดิจิทัล ถึงยุคขายของ…จับต้องไม่ได้

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ
ตีพิมพ์: 2014-12-20

ความเห็นต่อกรณี UBER

ผู้เขียน: สุเมธ องกิตติกุล
ตีพิมพ์: 2014-12-11

ไทยต้องพัฒนาประเทศโดยการสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาเทคโนโลยี

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เสาวรัจ รัตนคำฟู, ณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์
ตีพิมพ์: 2013-12-16

โมเดลใหม่การพัฒนา: ต้องยกระดับการสร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีภาคการผลิต

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เสาวรัจ รัตนคำฟู, ณัฐสิฏ รักษ์เกียรติวงศ์
ตีพิมพ์: 2013-11-13