Banner

คิดยกกำลังสอง: ปฏิรูปการศึกษาแบบญี่ปุ่น ไคเซ็น…การศึกษา

ตีพิมพ์2016-07-18
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ

ไคเซ็น เป็นกระบวนการปรับปรุงอุตสาหกรรม ทำให้สินค้ามีคุณภาพ ต้นทุนถูกลง และมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง โดยอาศัยความร่วมมือจากคนในโรงงาน แต่จะดีสักแค่ไหน หากไคเซ็นก้าวไปถึงการปฏิรูปการเรียนการสอน ให้ครูมีโอกาสพัฒนาการศึกษาร่วมกัน มีแหล่งข้อมูลช่วยเตรียมการสอน และขยายผลเรียนรู้ต่อเนื่องทั้งประเทศ จนมีผลคะแนนสอบเทียบเท่ากับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศในยุโรป

ส่องดูสูตรปรับปรุงการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ในคิดยกกำลังสอง ตอน ปฏิรูปการศึกษาแบบญี่ปุ่น ไคเซ็น…การศึกษา

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 18 ก.ค. 2559 ทางไทยพีบีเอส สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­­ายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

This slideshow requires JavaScript.