กลไกการจัดการด้านการเงินการคลังของพื้นที่อนุรักษ์ : กรณีเขตผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่

ตีพิมพ์2015-07
ผู้เขียนปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ