แนวทางใหม่ในการแทรกแซงราคาข้าว

ตีพิมพ์2009-10
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, อัมมาร สยามวาลา