Banner VDOAC

งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 “ปรับบทบาทรัฐไทย…ให้ประชาชนได้บริการที่ดี”

จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2016-03-29
สถานที่โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์

เทปบันทึกภาพ สัมมนาวิชาการ “ปรับบทบาทรัฐไทย…ให้ประชาชนได้บริการที่ดี”
(ช่วงเช้า)

เทปบันทึกภาพ สัมมนาวิชาการ “ปรับบทบาทรัฐไทย…ให้ประชาชนได้บริการที่ดี”
(ช่วงบ่าย)

 กำหนดการ

AC_Agenda_Landscape

กำหนดการ สัมมนาทีดีอาร์ไอ ประจำปี 2559 “ปรับบทบาทรัฐไทย…เพื่อประชาชนได้บริการที่ดี”

เอกสารประกอบการสัมมนา