Event_All-temp-(corruption-prayuth)-banner

ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ร่วมกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
วันที่จัด2017-04-26
สถานที่The Emerald Hotel

เสวนา “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์”
วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
ณ ห้องพาโนรามา ❙ ชั้น 14 The Emerald Hotel ถนนรัชดาภิเษก

ปิดรับส่ง ‘ใบสมัคร’ ร่วมงาน

poster corruption prayuth-01