banner-web-tdri

เปิดตัวหนังสือ “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย” และประกาศผลกิจกรรมบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน

จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
วันที่จัด2017-03-18
สถานที่Multifunction hall | C ASEAN | อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถ.รัชดาภิเษก

กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ

“สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาย ในสังคมไทย”

และ ประกาศผลกิจกรรมบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน

คลิกสั่งซื้อหนังสือ  “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาย ในสังคมไทย”

 

ผลการตัดสิน กิจกรรมบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน

ทีมชนะเลิศ อันดับ 1  เกม The trust

4-3-2017 9-14-14 AM

สมาชิก 1. คุณภาสกร ยูถะสุนทร์ 2. คุณโสรวาร ศิริพงศ์ปรีดา 3. คุณจิรายุ กานต์ปริยสุนทร

แนวคิดของเกม  เกม The trust

แฝงคติของแนวคิดการต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยปล่อยให้ผู้เล่นมีการปฏิสัมพันธ์พูดคุยกันระหว่างการเล่นเกมเป็นหลัก ที่จะนำมาซึ่งการสืบข้อมูลและการตัดสินใจระหว่างการเลือกที่จะจับเท็จ หรือเลือกที่จะเชื่อใจ โดยผู้เล่นจะเข้าไปอยู่ในเมืองชื่อ Trust Land เป็นเมืองที่กำลังพัฒนาความเจริญด้านต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่และน่าอยู่ แต่นายกเทศมนตรีมือสกปรกของเมืองกำลังวางแผนบางอย่างเพื่อความอิ่มท้องของเขาให้เป็นจริง เขาได้ออกนโยบายสานฝันของความเจริญของเมืองอย่างน่าเคลืองแคลงสงสัย มีการจัดจ้างงานที่ไม่ทราบแน่ชัดว่าให้ใครคุมงาน คุมโครงการอะไร มีการปกปิดมูลค่าที่แท้จริงของโครงการ ซึ่งผู้เล่นแต่ละคนจะได้รับบทบาทเป็นผู้รับงานโครงการต่างๆของเมือง โดยผู้เล่นแต่ละคนจะทราบเพียงแต่ว่า เมืองมีโครงการอะไรบ้าง แต่ไม่ทราบว่าใครได้ทำโครงการอะไร แต่อย่างไรก็ตามโชคดีที่บ้านเมืองนี้ยังมีกฎหมายของการตรวจสอบที่อนุญาตให้ผู้เล่นทุกคนสามารถตั้งองค์กรอิสระมาตรวจสอบกันเองได้

ทีมชนะเลิศ อันดับ 2  เกม Strawberry Land

4-3-2017 9-15-01 AM

สมาชิก 1. คุณ พงศธร อาชวพงศกร 2. คุณ ณัฐพงษ์ พลกำแหง 3. คุณ ธนวัฒน์ ปิ่นนราทิพย์

แนวคิดของเกม Strawberry Land

ในอาณาจักรแห่ง Strawberry มีราชินีผู้ครองอาณาจักร นั้นที่ชื่นชอบกิน Strawberry เป็นชีวิตจิตใจ เธอจึงสั่งให้ เมืองในอาณาจักรทั้งหมดส่งภาษีStrawberry ที่ปลูกได้มาให้แก่เมืองหลวง โดยในแต่ละปีราชินีจะแต่งตั้งให้เจ้าเมืองแต่ละเมือง เป็นผู้รวบรวม Strawberry มาส่งให้แก่ส่วนกลาง เมื่อเธอ ได้รับ Strawberry เธอจะมอบ สิ่งที่จะพัฒนาเมือง และ ปริมาณน้ํา กลับไปสู่เจ้าเมืองที่ส่ง Strawberry มาให้เพื่อเป็นการตอบแทน เมืองใดที่สามารถรวบรวม Strawberry ได้มากที่สุดย่อมเป็น ดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดและเป็นผู้พิชิต! จุดประสงค์ของเกม เกมจะจบลงเมื่อผู้เล่นทุกคนได้เป็น first player คนละ 2 ครั้ง ผู้เล่นที่สามารถรวบรวม Strawberry ได้ที่สุดเป็นผู้ชนะ

ทีมชนะเลิศ อันดับ 3 เกม Politics in Westland

4-3-2017 9-19-40 AM

สมาชิก 1. คุณ กฤดิกร เผดิมเกื้อกูลพงศ์ 2. คุณ ปัญญารัชต์ ลือวานิช

แนวคิดของเกม  Politic in Westland

เกมจำลองภาพสังคมและตัวละครต่างๆ ที่อยู่ในการเมืองเข้าไปอยู่ในเกม โดยให้คนเล่นสมมติบทบาทตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ซึ่งก็มีเป้าหมายของตัวเองที่จะต้องทำให้คนในพรรคเป็น ส.ส. รัฐมนตรี หรือนายกรัฐตรีให้ได้ เพื่อให้ได้คะแนน แต่ในขณะเดียวกัน ในระหว่างทางที่จะบรรลุเป้าหมาย ก็มี requirement ที่ต้องทำ ซึ่งการจะบรรลุเป้าหมายโดยไม่คอร์รัปชั่น จะทำได้ยากกว่าถ้าใช้การคอร์รัปชันเข้าช่วย (ในเกมจะมีทั้ง การระดมเงินแบบผิดกฎหมาย ซื้อเสียง และซื้อปริญญา) ซึ่งหากใช้แล้วจะทำให้บรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น แต่ในขณะเดียวกันเกมก็พยายามสะท้อนให้เห็นว่า ไม่มีกลไกอื่นที่จะทาให้ผู้เล่นกลัวการคอร์รัปชันได้ ยกเว้น threat จากประชาชน