banner-web-tdri

เปิดตัวหนังสือ “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์บวกลบคูณหายในสังคมไทย” และประกาศผลกิจกรรมบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน

จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
วันที่จัด2017-03-18
สถานที่Multifunction hall | C ASEAN | อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถ.รัชดาภิเษก

กิจกรรมเปิดตัวหนังสือ

“สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาย ในสังคมไทย”

และ ประกาศผลกิจกรรมบอร์ดเกมต่อต้านคอร์รัปชัน

คลิกสั่งซื้อหนังสือ  “สมการคอร์รัปชัน: แก้โจทย์ บวก ลบ คูณ หาย ในสังคมไทย”