แนวโน้มเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกและประเทศไทยใน ปี 2560

จัดโดยธนาคารโลก และ ทีดีอาร์ไอ
วันที่จัด2016-12-09
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 ทีดีอาร์ไอ

เทปบันทึกงานสัมมนา

แนวโน้มเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกและประเทศไทยใน ปี 2560

 โดย ธนาคารโลก และ ทีดีอาร์ไอ

  • ประเมิน “แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและประเทศไทยในปีพ.ศ. 2560″
    โดย ดร. ชูเดีย แชตตี้ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนำเสนอแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

 

  • “แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีพ.ศ. 2560 และปีถัดไป” โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ กระทรวงการคลัง
  • “ความท้าทายและโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจของของไทย” โดย ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัยด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ ทีดีอาร์ไอ

เอกสารประกอบการสัมมนา

“Economic Prospects for East Asia and Thailand in 2017” feat. Sudhir Shetty, World Bank Chief Economist for East Asia and Pacific on the global economy and its impact on the Thai economy 

Download (PDF, 1.32MB)

“Prospects of the Thai Economy in 2017 and Beyond” feat. Dr. Pisit Puapan, Ministry of Finance 

Download (PDF, 3.24MB)

“Challenges and opportunities for Thailand’s economic growth” feat. Dr. Kirida Bhapichitr, Research Director for international economic relations program, Thailand Development Research Institute (TDRI)

Download (PDF, 1.03MB)