ค่าเงินบาทกับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาว

จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2013-03-01
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

เอกสารประกอบงานเสวนาสาธารณะ

ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์ นักวิชาการเกียรติคุณทีดีอาร์ไอ เรื่อง “ค่าเงินบาทกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ”

 

Download