จับกระแสจาก AEC สู่ RCEP: โอกาสหรือกับดักของประเทศไทย ? กับ วิศาล บุปผเวส

จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2012-12-07
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Download