1 ปีกับนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล: ด้านการเงินและการคลัง

จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
วันที่จัด2012-08-07
สถานที่กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
Download