แนวทางการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2013-09-03
สถานที่ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร
Download