seminar-20130906-banner

ภาษีใกล้ศูนย์แล้ว แต่อุปสรรคการค้ายังอยู่?

จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2013-09-06
สถานที่ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค
Download