การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้าน ICT ของประเทศไทย

จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2009-03-19
สถานที่โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค กรุงเทพ
Download