การแถลงบทวิเคราะห์เรื่อง “เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย ฟื้นจริงหรือ?: บทวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2552-2553”

จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2009-06-07
สถานที่ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Download