Supply Chain และโอกาสทางธุรกิจของอุตสาหกรรม ICT

จัดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2010-07-08
สถานที่ณ ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ
Download