การแถลงข่าว “ข้อคิดเห็นต่อนโยบายและกฎระเบียบของรัฐต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่”

จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2010-09-01
สถานที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Download