อุุตสาหกรรมไทยได้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีหรือไม่? เพียงไร?

จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2010-09-09
สถานที่ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซนจูรี่พาร์ค
Download