ประเทศไทย 2554: พลิกความท้าทายสู่โอกาส

จัดโดยหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
วันที่จัด2010-11-26
สถานที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ
Download