การใช้ประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมไทยจาก FTA กฎแหล่งกำเนิดสินค้าและเครือข่ายการผลิตในอาเซียน

จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2011-08-04
สถานที่ณ โรงแรมเซนจูรี่
Download