ร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า

จัดโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานสร้างเสริมนโยบาย สาธารณะที่ดี (นสธ.)
วันที่จัด2011-10-10
สถานที่ณ ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
Download