ระบบการประเมินผลการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2012-09-04
สถานที่ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น
Download