“ยกระดับอุตสาหกรรมไทย ในสภาพแวดล้อมใหม่” ในงานประชุมสัมมนาวิชาการ OIE Forum ประจำปี 2555

จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
วันที่จัด2012-09-13
สถานที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
Download