ยกขีดความสามารถสู่การเป็นชาติการค้า

จัดโดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ และ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่จัด2017-03-16
สถานที่โรงแรม Swissotel Le Concorde ถนนรัชดาภิเษก

เอกสารประกอบ การนำเสนอ

การประชุมสัมมนา

เรื่อง ยกขีดความสามารถสู่การเป็นชาติการค้า

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 12.30 น.

ณ ห้อง บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde ถนนรัชดาภิเษก

ยุทธศาสตร์ชาติการค้า โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

Download (PDF, 4.01MB)

ยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ
โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และคณะ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

Download (PDF, 1.98MB)