บุญใจ ภัทรเมธาวรกุล

ตำแหน่งบรรณารักษ์อาวุโส
อีเมล์boonjai@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 428, 430