ดร. อำไพ หรคุณารักษ์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อีเมล์ampai@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 420
เลขานุการลูกจันทร์ ปิ่นแก้ว
CV (Eng)Download