ดร. พิมพ์กาญจน์ หล่อศิริไพบูลย์

ตำแหน่งผู้อำนวยการ
อีเมล์pimkarn@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 220