จักรกฤษณ์ จิระราชวโร

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมล์jakrit@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 324