จิโรจน์ ตั้งสกุล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมล์jirote@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 225