จิโรจน์ ตั้งสกุล

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
อีเมลjirote@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 225