จุรีภรณ์ สมวงศ์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี
อีเมล์jureeporn@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 310