กาญจนา ย่าเสน

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมล์kanjana@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 414