นุชพนิต นาคพิทักษ์

ตำแหน่งผู้ประสานงานกิจการประธานสถาบัน
อีเมลnujpanit@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 214
หัวข้อวิจัยEnvironmental resource management, social development, international relations
CV (Eng)Download