นุชพนิต นาคพิทักษ์

ตำแหน่งผู้ประสานงานกิจการประธานสถาบัน
อีเมล์nujpanit@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 214
สาขาวิจัยEnvironmental resource management, social development, international relations
CV (Eng)Download