นันทพร เมธาคุณวุฒิ

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส/ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
อีเมล์nuntaprn@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 344
สาขาวิจัยMacroeconomics
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด