ปริญญา มิ่งสกุล

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมลparinya@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 522