พัชรี บำรุงธรรม

ตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านการจัดการฐานข้อมูล
อีเมลpacharee@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 208