พัชรี บำรุงธรรม

ตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านการจัดการฐานข้อมูล
อีเมล์pacharee@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 208