พิมพ์ชนก เกื้อรอด

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมล์pimchanok@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 204