พิศสม มีถม

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมล์pitsom@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 337
สาขาวิจัยNatural resources and environment management, water resources, climate change (Global Warming)
CV (Eng)Download